lakiernicy Grupy FAQ Szybkie Pytania-Odpowiedzi-Chat [1] Statystyki Rejestracja Zaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
PRAWA I OBOWIĄZKI W LAKIERNI
Autor Wiadomość
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 01-06-2009, 21:38   PRAWA I OBOWIĄZKI W LAKIERNI

Witam w temacie dotyczącym przepisów i wymagań formalno prawnych pomocnych przy prowadzeniu, uruchamianiu, lub modernizacji warsztatu samochodowego ze szczególnym uwzględnieniem lakierni samochodowej.
Zamieszczamy tu cytaty z przepisów wraz z komentarzem, odpowiedzi na pytania, oraz linki do stron z odpowiednimi ustawami i ciekawymi publikacjami prasowymi.

Tematy dotyczą :

- PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
- USTAWY O LZO
- NORM I DYREKTYW UNIJNYCH w zakresie urządzeń i materiałów
- ZABEZPIECZEŃ BHP, PPOŻ wymogów SANEPID i PIP
- PRAWA PRACY
- PODATKÓW

PAMIĘTAJ - Nie zawsze to co wiesz od innych zgodne jest z obowiązującym Prawem.
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
baqo
Moderator


Pomógł: 16 razy
Wiek: 49
Dołączył: 27 Gru 2008
Posty: 2327
Punkty: 28/45
Skąd: KOŁOBRZEG
Wysłany: 01-06-2009, 22:05   

Cytat:
PRAWA I OBOWIĄZKI W LAKIERNI
jak zrobić legalną lakiernię? ;]
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 01-06-2009, 22:32   

Mówiąc o LEGALNEJ LAKIERNI dotyka się tematów z kilku różnych zagadnień przepisów Prawa. Temat pierwszy i podstawowy to BUDYNEK jego funkcja i przeznaczenie musi odpowiadać planowanej lakierni czyli, że musi to być budynek warsztatu samochodowego, budynek o charakterze, usługowym, lub produkcyjno usługowym. Gdy budynek taki z kształtu może zostać zagospodarowany pod potrzeby lakierni a jest magazynem lub budynkiem gospodarczym czy garażem, konieczna jest - ZMIANA SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA zwana przez biura projektowe UPROSZCZONYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ.

Po dokonaniu zmiany sposobu użytkowania ... co zbliżone jest trochę do uzyskania pozwolenia na budowę ( projekt , dokumenty własności, opinie specjalistów itd )
Można przystąpić do montażu wyposażenia. Na podstawie przepisów PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA instalacje wentylacyjne lakierni emitujące gazy i pyły muszą uzyskać pozwolenie na użytkowanie, a w przypadku małych ilości używanych materiałów chemicznych przejść procedurę zgłoszenia. Jeżeli przedsiębiorca taki po raz pierwszy zakłada działalność w tym miejscu konieczne jest uzyskanie POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO tj obejmującego także odpady stałe odpady niebezpieczne i ścieki.
O pozwolenie występuje się 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji ... ale już po jej złożeniu ponieważ WIOS ma prawo kontroli takiej instalacji przed wydaniem opinii.
Po wydaniu opinii pozytywnej mozna rozpocząc użytkowanie lakierni ale w terminie 14 dni od rozruchu dokonać należy pomiarów LZO na wyrzutniach ( emiterach ) lakierni.
Do dokonania pomiarów uprawnione są wyłącznie firmy posiadające akredytację ministerialną.

Po dokonaniu pomiarów każdy właściciel lakierni zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zużywanych materiałów chemicznych, oraz co rocznych pomiarów LZO.

Posiadając pozwolenie lub kopię zatwierdzonego zgłoszenia z WIOŚ oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na lakiernię lub od razu odbiór po budowie dopuszczający budynek do użytkowania w takiej funkcji .... działamy legalnie i żaden sąsiad ani "życzliwy" nie będzie w stanie narobić poważnych kłopotów. Zawsze może przysłać kontrolę ale jak działamy legalnie to może tylko grozić słowami Dzieńdobry i Dowidzenia !

Dużo cennych informacji znajduje się w publikacjach prasowych czasopisma Lakiernik

http://www.lakiernik.com.pl/aktualnosci/26.html

http://www.lakiernik.com.pl/aktualnosci/22.html

[ Dodano: 01-06-2009, 22:38 ]
Za użytkowanie nie zgłoszonej lakierni grożą wysokie kary finansowe sięgające 20 000 zł, a w przypadkach ekstremalnych nawet - rok pozbawienia wolności. Gdy nie ma pozwolenia lub zgłoszenia - WIOŚ zawsze wydaje decyzja o zakazie użytkowania instalacji.

Zastanówcie się nad tym szczególnie żę zgłoszenie instalacji do użytkowania to dziś koszt 1500 zł, a wystąpienia o Pozwolenie Zintegrowane maksymalnie 5000 zł !
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
meverick
GuruPomógł: 2 razy
Wiek: 39
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 412
Punkty: 6/8
Skąd: Oleśnica
Wysłany: 03-06-2009, 13:20   

PROJEKTER, a jak ma się sprawa jeśli chce otworzyć warsztat samochodowy , w którym raz na "ruski rok" będe coś tam malował. Może nawet przesadziłem nazywając to warsztatem - wymiana łożysk, naprawa zawieszenia. Ogólnie to bardziej opłaca mi się założyć działalność niż bać sąsiadów ;)
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
baqo
Moderator


Pomógł: 16 razy
Wiek: 49
Dołączył: 27 Gru 2008
Posty: 2327
Punkty: 28/45
Skąd: KOŁOBRZEG
Wysłany: 03-06-2009, 14:27   

meverick napisał/a:
w którym raz na "ruski rok" będe coś tam malował
ale malowania ścian nie musisz nawet zgłaszać,a o lakierowaniu to zapomnij
PROJEKTER napisał/a:
Posiadając pozwolenie lub kopię zatwierdzonego zgłoszenia z WIOŚ oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na lakiernię lub od razu odbiór po budowie dopuszczający budynek do użytkowania w takiej funkcji .... działamy legalnie
chyba że spełnisz te procedury ,wówczas sąsiad może ci naskoczyć. więc najlepiej nie zabierać się za lakierowanie ,tylko znaleźć lakiernię która się tym zajmie.

[ Dodano: 03-06-2009, 20:36 ]
Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego
obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:
1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu
obiektów lub instalacji;
2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.
Zgodnie z Art. 76 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, nowo
zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane
do użytkowania, jeżeli nie spełniają następujących wymagań ochrony środowiska:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków
technicznych chroniących środowisko;
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;
3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska;
4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa
standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji.
Jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są dotrzymywane wynikające z mocy prawa
standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakończeniu
rozruchu, nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie
mogą być eksploatowane.
Zgodnie z Art. 365 ust. 2 – Prawo ochrony środowiska, w odniesieniu do nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji związanych
z przedsięwzięciem zaliczonym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji:
1) oddanie do użytkowania, jeżeli nie spełniają one wymagań ochrony środowiska, o których mowa
w art. 76;
2) użytkowanie w przypadku stwierdzenia niedotrzymywania wynikających z mocy prawa
standardów emisyjnych albo określonych w pozwoleniu warunków emisji w okresie 30 dni od
zakończenia rozruchu;
3) użytkowanie, jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytkowania zostanie ujawnione, iż przy
oddawaniu do użytkowania nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska, o których
mowa w art. 76, i nie są one nadal spełnione, a inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o fakcie oddawania do eksploatacji instalacji lub
obiektów.
Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 76 ust. 4, nie informuje wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu
obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia rozruchu instalacji, podlega karze grzywny
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 03-06-2009, 23:46   

Baqo ????????? ..... o rzesz ty ! Ale ty jesteś obcykany .... No to wszystko to prawda TAK JEST ... TAKIE JEST PRAWO !

meveric ! Niezależnie od tego czy chcesz otworzyć warsztat mechaniczny, czy lakiernię musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów ( których elementem jest pozwolenie na emisję pyłów i gazów ) logicznym jest że jeżeli nie prowadzisz takiej działalności która powoduje emisję LZO to nie możesz jej zgłaszać bo niby co tu zgłaszać. Wtedy twoje pozwolenie obejmować będzie tylko odpady niebezpieczne związane z produkcją usług mechanicznych . Takie pozwolenie to jeden element układanki jeszcze dopuszczenie budynku ( zmiana sposobu użytkowania ) spełnienie warunków BHP... tu popisuje się SANEPID musisz mieć pomiary NDS na stanowiskach pracy i badanie hałasu i dokumentację zagrożenia zdrowia i życia pracowników na stanowisku mechanik sam. elektryk sam. diagnosta .... i kogo tam jeszcze zatrudnisz kto będzie miał kontrakt z materiałami chemicznymi. ( benzynom olejem silnikowym itd ) i PIP ci pastwią się nad naklejkami oznakowaniem pomieszczeń dokumentacją pracowników, aktualne badania, szklenia BHP, certyfikatami urządzeń itd.
Strażak w warsztacie = mandat za brak gaśnic, lub brak ich legalizacji brak koca gaśniczego, brak oznaczenia dróg ewakuacyjnych, brak oznaczenia hydrantu ( jeżeli jest ) brak instrukcji postępowania na wypadek pożaru ..... a w lakierni za brak KLASYFIKACJI POŻAROWEJ KABINO SUSZARKI I JEJ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNEJ !
W warsztacie mechanicznym jeszcze UDT. za podnośniki i dźwigniki( te malutkie żabki TEŻ ) tj. ganiają za brak zgłoszenia i prowadzenia książek przeglądu i serwisu podnośników ... a raz w roku przyjeżdża spec. i wydaje dalsze pozwolenie na użytkowanie podnośników .... i zbiornika do sprężarki ! .....NIE MA JAK PROWADZIĆ WARSZTAT !

[ Dodano: 26-06-2009, 07:59 ]
Ponieważ niektórzy z was już zatrudniają pracowników a inni planują to zrobić w niedalekiej przyszłości no to pewnie będzie podlegać kontrolą PIP.

Wklejam link do sklepu z INSTRUKCJAMI BHP na wszystkie stanowiska pracy ( dla lakierni też ) .... i podstawę prawną do ich umieszczenia :

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 237(4) k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł. Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych.

http://www.bhpex.pl/go/_info/index.php?id=200
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
elwu
Użytkownik


Dołączył: 06 Gru 2010
Posty: 3
Otrzymał 1 punkt(y)
Skąd: Kraków
Wysłany: 06-12-2010, 15:23   

"[...] Jeżeli przedsiębiorca taki po raz pierwszy zakłada działalność w tym miejscu konieczne jest uzyskanie POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO tj obejmującego także odpady stałe odpady niebezpieczne i ścieki."

" [...] Niezależnie od tego czy chcesz otworzyć warsztat mechaniczny, czy lakiernię musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów ( których elementem jest pozwolenie na emisję pyłów i gazów)".


Nie, nie, nie.. :)


Może tak słowem wstępu - zawodowo zajmuję się sprawami ochrony środowiska, a na to forum trafiłem zupełnie przypadkowo.. zainteresował mnie jednak post dotyczący wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska dotyczących lakierni. Takie zawodowe zboczenie ;) Próbowałem to przeczytać, ale widzę dużo nieścisłości w podawanych informacjach..

O co chodzi!? :) Już tłumaczę.. :)


Z całą pewnością przedsiębiorca zaczynający działalność nie jest obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego - jest to najwyższy rodzaj pozwolenia środowiskowego w naszym kraju i dotyczy ono (pisząc w uproszczeniu) tylko BARDZO DUŻYCH instalacji. Wobec pozostałych wystarczające jest uzyskanie pozwoleń sektorowych (znacznie 'tańszych'), a czasami wręcz tylko zgłoszenie instalacji - nie będę się tu wdawał w szczegóły.. ale na pewno zgodzę się z cytowanymi kolegami, że trzeba je mieć ;)

Czytam sobie dalej: "pozwolenie na wytwarzanie odpadów (których elementem jest pozwolenie na emisję pyłów i gazów)" - jakim elementem!? Jeśli już to dwa osobne operaty.. Dwa osobne pozwolenia.. Przy pozwoleniach sektorowych to są dwie odrębne decyzje!

Gdzieś mi się w innym poście coś przewinęło o opłatach - wnosimy je, jeśli ich półroczna wartość przekracza 400 zł (a więc znów nie dotyczy to wszystkich). Opłata dotyczy wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń z instalacji, emisji z samochodów firmowych, etc. Ale na pewno nie jest to tak straszne ;)


To co napisałem wyżej, jest takim 'ogólnikowem' wpisem.. jeśli ktoś ma pytanie, służę pomocą.. :)

Pzdr
elwu
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 06-12-2010, 15:54   

Witam i bardzo się cieszę że jest tu specjalista od ochrony środowiska. Dziękuję za sprostowanie ... choć nie wiem z jakich opisów są one zacytowane. Możliwe że z jakiejś wielowątkowej wypowiedzi. Wiele osób stara się aby na tym Forum były rzetelne i bardzo szczegółowe informacje ... dlatego oczywiście, że trzeba takie nieścisłości doprecyzować. Jeszcze Raz - Dziękuję.

Przy okazji jeżeli nie sprawi ci to problemu .... poproszę o wyjaśnienie pewnej kwestii która tu ostaniu stała się przedmiotem wzburzonej wymiany zdań. Chodzi o kwestie Raportu Środowiskowego i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Jeden z kolegów zarzucił mi, że zasugerowałem mu iż w trakcie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej może zajść konieczność opracowania kompletnego Raportu ... który sam wiesz doskonale jest dużo droższy niż Karta Informacyjna. Poinformowałem go telefonicznie, że z powodu braku jakichkolwiek informacji o terenie, zabytkach przyrody, otoczce i innych uwarunkowaniach ( brak wypisu z miejscowego planu zagospodarowania terenu ) na etapie wstępnym bez decyzji Gminy SANEPIDU i WIOŚ niech się liczy z koniecznością opracowania Raportu.

Powiedz proszę ... czy wprowadziłem go w błąd i od samego początku np. Ty jako specjalista już na początkowym etapie prac projektowych zagwarantowałbyś osobie planującemu budowę małej lakierni z blacharnią, że na 100 % nie będzie konieczności opracowania Raportu i możesz już zaoferować uzyskanie decyzji środowiskowej przez zrobienie taniej Karty Informacyjnej ?
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
mkautos
[Usunięty]

Wysłany: 06-12-2010, 22:03   

elwu napisał/a:
Wobec pozostałych wystarczające jest uzyskanie pozwoleń sektorowych (znacznie 'tańszych'), a czasami wręcz tylko zgłoszenie instalacji


Mam pytanko w związku z planowana budowa budynku gospodarczego. Więc budynek gospodarczy o powierzchni 100m2 chce przekształcic - zmienic sposób uzytkowanie na obiekt usługowy branży motoryzacyjnej.
Czy jest możliwość uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie dość dobrze sporządzonej karty informacyjnej przedsięwzięcia ?
Taka karta jest w ofercie bardzo dobrze prosperującego biura ochrony srodowiska w moim mieście .
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 07-12-2010, 12:26   

Jest możliwe. Karta informacyjna przedsięwzięcia to "taka prostsza wersja Raportu" i wynika z innego rozporządzenia. ( nie zawiera np. skomplikowanych obliczeń operatu powietrza ). Generalnie to procedura dla takich obiektów, które ustawodawca wyłączył z obowiązku opracowania Raportu.

Problem z tą procedurą ( Kartą ) jest jednak taki, że każda z trzech instytucji uczestniczących w procesie wydania Decyzji Środowiskowej ( Gmina, Sanepid, WIOŚ ) może nagle uznać że dla ocenianej inwestycji zachodzi obowiązek opracowania kompletnego Raportu. W takich przypadkach klient dostaje furii. :)

Ja już miałem takie sytuacje i to nie jeden czy dwa ... a na terenie Warszawy to w zasadzie standard i to w czterech różnych dzielnicach. Tam lakiernia oznacza kompletny Raport ... nawet jak to tylko trzy stanowiska.

Dlatego niecierpliwie oczekuję opinii fachowca bo moim zdaniem ... procedura uzyskania Decyzji Środowiskowej jest w procesie budowlanym najbardziej skomplikowanym procesem i jednocześnie zależnym od indywidualnego "widzi mi się" urzędników już w trakcie jej załatwiania i to z trzech różnych instytucji co wyklucza jakiekolwiek "znajomości" i "układy" o których często wspominają mi inwestorzy.

Sprawa wstrzymywania Decyzji Środowiskowej. Może rozbijać się o takie rzeczy jak sposoby odprowadzenie wody deszczowej, szamba, czy pomnik przyrody na sąsiedniej działce ... a nie tylko z tym, że projektowany obiekt emituje LZO do powietrza.

Od chwili ustanowienia obszarów chronionych NATURA2000 Ja nie informuję klientów, że Raport jest zbędny ... wystarczy Karta. Występujemy o wydanie Decyzji w konkretnej lokalizacji i czekamy na korespondencję z urzędów ... ale interesuje mnie jak to robią specjaliści bo jednak JA tylko korzystam z ich pomocy przy każdym projekcie. Sam nie robię Raportów.
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
stech
Klubowicz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 09 Lut 2009
Posty: 265
Otrzymał 1 punkt(y)
Skąd: ok krakowa
Wysłany: 07-12-2010, 19:19   

witam, znalazłem tu parę ciekawostek, miedzy innymi o ochronie środowiska, zapraszam do lektury, pozdr. www.csv.pl/content/downlo...file/csvm32.pdf
_________________
"Lepsze, jest wrogiem dobrego".
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
No-limit
EkspertPomógł: 15 razy
Wiek: 62
Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 2201
Punkty: 34/24
Wysłany: 07-12-2010, 19:31   

Chyba przesadziłeś z tym linkiem.Kryptoreklama?
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
ZIEMBA
Moderator


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 30 Gru 2008
Posty: 1916
Otrzymał 21 punkt(y)
Skąd: Łódzkie
Wysłany: 07-12-2010, 19:55   

No-limit napisał/a:
Chyba przesadziłeś z tym linkiem.Kryptoreklama?


Ja tego tak nie odbieram. Ciekawy artykuł.
_________________

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
stech
Klubowicz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 09 Lut 2009
Posty: 265
Otrzymał 1 punkt(y)
Skąd: ok krakowa
Wysłany: 07-12-2010, 20:02   

Panowie, sprostowanie , ja osobiście nie traktuje tego jak reklamy, poprostu czytam ciekawe artykuły, również tu pare rzeczy znalazłem i chciałem sie podzielić info, ale skoro zrobiłem żle to sorry, nie czytajcie a szefostwo niech usunie, Pozdrawiam
_________________
"Lepsze, jest wrogiem dobrego".
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
ZIEMBA
Moderator


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 30 Gru 2008
Posty: 1916
Otrzymał 21 punkt(y)
Skąd: Łódzkie
Wysłany: 07-12-2010, 20:30   

stech napisał/a:
Panowie, sprostowanie , ja osobiście nie traktuje tego jak reklamy, poprostu czytam ciekawe artykuły, również tu pare rzeczy znalazłem i chciałem sie podzielić info, ale skoro zrobiłem żle to sorry, nie czytajcie a szefostwo niech usunie, Pozdrawiam


Spokojnie, bardzo dobrze zrobiłeś. Darek jest poprostu bardzo czujny ;)
_________________

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 07-12-2010, 23:37   

http://www.lakiernik.com.pl/poradnik/53.html

ech.... żeby jeszcze ludzie w tych lakierniach zmądrzeli to by nikt nie wygrażał nikomu paluchem że mu zamknie warsztat donosem !
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
elwu
Użytkownik


Dołączył: 06 Gru 2010
Posty: 3
Otrzymał 1 punkt(y)
Skąd: Kraków
Wysłany: 08-12-2010, 10:11   

"Jeden z kolegów zarzucił mi, że [ciach..]

Powiedz proszę ... czy wprowadziłem go w błąd i od samego początku np. Ty jako specjalista już na początkowym etapie prac projektowych zagwarantowałbyś osobie planującemu budowę małej lakierni z blacharnią, że na 100 % nie będzie konieczności opracowania Raportu i możesz już zaoferować uzyskanie decyzji środowiskowej przez zrobienie taniej Karty Informacyjnej?"


Moim zdaniem odpowiedziałeś mu bardzo dobrze.


To, czy Raport jest konieczny - w przypadku małej lakierni - zagwarantować nie mogę. A już na pewno nie, jeśli nie wiem pod jakiego Starostę inwestycja by 'podlegała' ;)


Procedura uzyskania decyzji środowiskowej wygląda tak: Kartę Przedsięwzięcia składamy do właściwego starosty. Po sprawdzeniu (i ewentualnym jej uzupełnieniu) Karta jest przesyłana do zaopiniowania przez RDOŚ i Sanepid. Urzędy te wydają opinię, co do konieczności sporządzenia Raportu. I tu bywa z tym bardzo różnie.. niektóre urzędy z założenia każą wykonać Raport, w innych wystarczają informacje przedstawione w Karcie Przedsięwzięcia.. w każdym bądź razie do starosty wracają dwie opinie odnośnie konieczności sporządzenia raportu. Na tej podstawie Starosta nakazuje, lub też nie, sporządzić raport. Na pewno im więcej informacji w karcie, tym większa szansa, że się obędzie bez raportu (ale to też nie zawsze).


Co do samej Karty Przedsięwzięcia - jeśli chcemy uniknąć Raportu to niekoniecznie może ona być taka tania ;) Wynika to z tego, że w takiej 'rozszerzonej' karcie zawieramy dużo informacji, często takich, które pojawiłyby się również w raporcie, a więc i jej przygotowanie wymaga więcej czasu.


Dodam tylko, że Raport robi się obligatoryjnie tylko w przypadku bardzo dużych inwestycji. Pełny wykaz mamy w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 213 poz. 1397.

[ Dodano: 08-12-2010, 10:41 ]
"Jest możliwe. Karta informacyjna przedsięwzięcia to "taka prostsza wersja Raportu" i wynika z innego rozporządzenia. (nie zawiera np. skomplikowanych obliczeń operatu powietrza). [ciach..]"


Z tymi obliczeniami to jest różnie.. zdarzało mi się wykonywać obliczenia operatu powietrza już na etapie Karty Informacyjnej - były robione, żeby właśnie uniknąć potrzeby sporządzania raportu.."Problem z tą procedurą [ciach..]

Ja już miałem takie sytuacje i to nie jeden czy dwa ... a na terenie Warszawy to w zasadzie standard i to w czterech różnych dzielnicach. Tam lakiernia oznacza kompletny Raport ... nawet jak to tylko trzy stanowiska."


Tu się niestety mogę tylko zgodzić z kolegą.. :]
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 09-12-2010, 19:40   

No cóż ... pozostaje mi tylko zadedykować te posty koledze Wojtkowi @baqo który w sympatycznej rozmowie telefonicznej podziękował mi za fachowe doradztwo ... :gilotyna: , :debil: , :diabeł: , :bije3: .......................... :foch:

Dodam kolego Wojtku że procedura Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia została wprowadzona rozporządzeniem z października 2008 roku. Pierwsze dokumenty tego typu trafiały do urzędów od 2009 roku. W sumie do końca 2009 rzadko która inwestycja w lakierni przechodziła bez Raportu. Obecnie zresztą też "rzadko która" przechodzi bez ... takie tam kosztowne przyzwyczajenia urzędników. ;)

Jak mnie jednak pamięć nie myli to kolega @baqo prosił mnie o opinię w połowie 2009 roku. :)

W przyszłości udzielając rzetelnych i sprawdzonych informacji wezmę więc pod uwagę aby także .... "wróżyć z fusów od kawy" co by było gdyby ? :) ... i postaram się wnikliwie sprawdzać jakie pomysły kryją się jeszcze w głowach urzędników Ministerstwa Ochrony Środowiska na nadchodzący rok. ;)

Fajnie by było @baqo gdybyś teraz znając opinię specjalistów pod tymi postami napisał .... PRZEPRASZAM PROJEKTER ... choć teraz to nie ma już tak dużego znaczenia.


Bardzo dziękuję @elwu za informacje. Gdybyś jeszcze mógł napisać kilka zdań o procedurze zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na emisję / odpady to w tym temacie byłoby dla wielu bardzo pomocne ... a jako rozwinięcie sprawy Raportu określił jakieś widełki cenowe za Kartę i Raport tj. np. minimalną cenę poniżej której nie ma szans tego opracować ... oraz taką górną powyżej której to już lekka przesada za skomplikowaną szczegółową kartę, czy najbardziej rozbudowaną wersję Raportu.

Pytam o to celowo ponieważ wiele osób myśli że są to ceny do 1 tyś złotych ... 5 tyś wzbudza zdziwienie, a 12 - 15 tyś niedowierzanie.

Jeżeli możesz to określ jakoś ogólnie ile to może kosztować i dlaczego ? ... no i najważniejsze dlaczego tylko uprawnione osoby mogą zrobić kompletny Raport.
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
slawek
Klubowicz
www.slawex-car.pl


Pomógł: 7 razy
Dołączył: 20 Cze 2009
Posty: 572
Punkty: 19/7
Skąd: małopolska KWA
Wysłany: 09-12-2010, 20:52   

PROJEKTER, Mam pytanie odnośnie kosztów
Średniej wielkośći warsztat choć nie wiem czy ma to znaczenie za
karte informacyjną płaciłem 2500zł
a za raport 4000zł
co sądzisz o tych cenach
_________________

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 09-12-2010, 21:23   

To niech się wypowie już @elwu ... to jego działka ... tylko jak rozumiem zapłaciłeś za kartę, a potem konieczny był raport i dopłaciłeś tej samej osobie ?
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
slawek
Klubowicz
www.slawex-car.pl


Pomógł: 7 razy
Dołączył: 20 Cze 2009
Posty: 572
Punkty: 19/7
Skąd: małopolska KWA
Wysłany: 10-12-2010, 00:42   

PROJEKTER, dokładnie tak
_________________

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
elwu
Użytkownik


Dołączył: 06 Gru 2010
Posty: 3
Otrzymał 1 punkt(y)
Skąd: Kraków
Wysłany: 19-12-2010, 12:19   

Rzuciłem okiem na swój poprzedni, naprędce pisany post i dla ścisłości - wniosek o decyzję środowiskową składamy do właściwego wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta (to taki najczęstszy przypadek).


"a jako rozwinięcie sprawy Raportu określił jakieś widełki cenowe za Kartę i Raport [ciach..]"


Hmm.. pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie tak:

5 tyś nie wzbudza mojego zdziwienia :)

12 - 15 tyś nie wzbudza mojego niedowierzania :)

Zdziwienie i niedowierzanie wzbudza u mnie tylko ta kwota 1 tyś :D"Gdybyś jeszcze mógł napisać kilka zdań o procedurze zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na emisję / odpady to w tym temacie byłoby dla wielu bardzo pomocne ... "Dobrze, że o tym wspomniałeś.. czasem zdarza się, że po uzyskaniu decyzji środowiskowej inwestor jest przekonany, że pod względem ochrony środowiska ma już wszystkie sprawy w jak najlepszym w porządku.. jednak na uzyskaniu decyzji środowiskowej się nie kończy..

Konieczne może się okazać bowiem uregulowanie - jak to się ładnie mówi - stanu formalno-prawnego w zakresie:

- gospodarki odpadami
- wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza
- gospodarki wodnej


i tak:


GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach w przypadku eksploatowania instalacji i wytwarzania powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie i/lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, wytwórca jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

W przypadku eksploatowania instalacji i wytwarzania od 100 kg do 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie, wytwórca zobowiązany jest złożyć program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskać decyzję ten program zatwierdzającą.

Natomiast w przypadku wytwarzania od 5 Mg do 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, wytwórca jest obowiązany do złożenia informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi (informację taką należy złożyć również w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilościach do 100 kg rocznie).

Pełen katalog odpadów poniżej:

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/1206.htm


WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza może wymagać pozwolenia. Wszystko zależy od ilości oraz sposobu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Istnieją jednak rozporządzenia, które wskazują kto takiego pozwolenia mieć nie musi. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840).

Drugie rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia - wskazuje, kiedy należy zgłosić funkcjonowanie instalacji, której emisja nie musi wymagać pozwolenia, ale jej eksploatacja wymaga zgłoszenia.

UWAGA!! Od nowego roku dwa powyższe rozporządzenia zostają zastąpione przez:

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/0881.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/0880.htm


KORZYSTANIE Z WÓD

Korzystanie z wód przez przedsiębiorców ma status "szczególnego korzystania z wód" i wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Korzystaniem takim jest m.in. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, korzystanie z wód do celów energetycznych, wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

Powyższą listę warto uzupełnić o wody opadowe i roztopowe odprowadzane własną kanalizacją burzową do środowiska.

Uzyskanie tego pozwolenia związane jest z przygotowaniem tzw. operatu wodno-prawnego, który sporządza się przy użyciu specjalistycznych metod obliczeniowych. Podstawowymi aktami prawnymi w tym zakresie jest Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.


KOLEJNA ISTOTNA RZECZ TO OPŁATY ŚRODOWISKOWE:

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat.

Opłaty wnosi się za:

1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
§ procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu
2. Pobór wód - z własnych ujęć
§ wody podziemne, powierzchniowe
3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
§ ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych

Opłaty podwyższone

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska W PRZYPADKU BRAKU WYMAGANEGO POZWOLENIA na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi dodatkowe opłaty podwyższone o:

* w okresie od 12.01.2003 r. do 31.12.2006 r. - 100 %,
* w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r. - 200 %,
* od 1.01.2009 r. - 500 %.

Elwu, jak cytujesz czyjeś wypowiedzi to nie kopiuj ich w niebieskim kolorze tylko zaznacz częśc tekstu który Cię interesuje i wciśnij ikonke SC, wtedy zaznaczony tekst będzie pokazany jako cytat. To taka porada na przyszłośc od moda ;) ZIEMBA
Ostatnio zmieniony przez ZIEMBA 19-12-2010, 17:43, w całości zmieniany 1 raz  
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Wyświetl szczegóły
kamilbusko
Klubowicz


Dołączył: 11 Lis 2009
Posty: 1429
Punkty: 7/5
Wysłany: 12-10-2011, 10:31   

panowie jeśli chciałbym przekształcić pomieszczenie gospodarcze na warsztat to czy są jakieś wymogi odnośnie wysokości pomieszczeń i instalacji elektrycznych itd? miała by to być działalność jednoosobowa .
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 13-10-2011, 12:06   

Są takie wymogi.

Główne są w :

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. ) ostatnia nowelizacja (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.).

Dodatkowo jeszcze wymogi związane z ochroną ppoż i tym co narzuca Miejscowy plan zagospodarowania terenu, lub wydane odrębnie WZiZT.
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
keon
Wymiatacz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 30 Mar 2011
Posty: 176
Punkty: 3/3
Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 18-09-2012, 19:10   Obszar Chronionego Krajobrazu a decyzja srodowiskowa

Witam mam takie pytanie czy na terenie chronionego krajobrazu robiac decyzje srodowiskowa bedzie tez trzeba robic raport jest to przesadzone czy niekoniecznie.
Jest to teren wsi.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
ZIEMBA
Moderator


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 30 Gru 2008
Posty: 1916
Otrzymał 21 punkt(y)
Skąd: Łódzkie
Wysłany: 18-09-2012, 19:29   Re: Obszar Chronionego Krajobrazu a decyzja srodowiskowa

keon napisał/a:
Witam mam takie pytanie czy na terenie chronionego krajobrazu robiac decyzje srodowiskowa bedzie tez trzeba robic raport jest to przesadzone czy niekoniecznie.
Jest to teren wsi.


To się okaże. Składasz do wójta wniosek o decyzje środowiskową i w owej decyzji bedzie napisane czy wystarczy karta czy każą Ci robić raport.
_________________

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
SYBORG
Bywalec


Dołączył: 02 Sty 2012
Posty: 37
Skąd: czestochowa
Wysłany: 18-09-2012, 20:08   

witam widze poruszony temat kart i raportow
ja jestem juz po odmownej decyzji z karty i kaza mi zrobic raport i nie wiem jak za to sie zabrac i do kogo sie zwrocic ja tylko otwieram jedno stanowiskowy warsztat blacharski i w niedalekiej przyszlosci mysle nad drobna mechanika
z gory dzieki za info i porade
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
ZIEMBA
Moderator


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 30 Gru 2008
Posty: 1916
Otrzymał 21 punkt(y)
Skąd: Łódzkie
Wysłany: 18-09-2012, 20:44   

SYBORG napisał/a:
witam widze poruszony temat kart i raportow
ja jestem juz po odmownej decyzji z karty i kaza mi zrobic raport i nie wiem jak za to sie zabrac i do kogo sie zwrocic ja tylko otwieram jedno stanowiskowy warsztat blacharski i w niedalekiej przyszlosci mysle nad drobna mechanika
z gory dzieki za info i porade


Jednostanowiskowy warsztat blacharski i kazali Ci robić raport? Cuś chyba słabo przygotowali Ci karte. Koszta roporu to już spora kasa. Odezwij się do Projektera, napewno pomoże i może uda się załatwic bez robienia raportu ;)
_________________

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 19-09-2012, 19:59   

ZIEMBA napisał/a:
SYBORG napisał/a:
witam widze poruszony temat kart i raportow
ja jestem juz po odmownej decyzji z karty i kaza mi zrobic raport i nie wiem jak za to sie zabrac i do kogo sie zwrocic ja tylko otwieram jedno stanowiskowy warsztat blacharski i w niedalekiej przyszlosci mysle nad drobna mechanika
z gory dzieki za info i porade


Jednostanowiskowy warsztat blacharski i kazali Ci robić raport? Cuś chyba słabo przygotowali Ci karte. Koszta roporu to już spora kasa. Odezwij się do Projektera, napewno pomoże i może uda się załatwic bez robienia raportu ;)


Jak zawsze .... CIUT ZA PÓŹNO jeżeli jest już decyzja administracyjna w tej sprawie :nono: ... ale to fakt ... Ktoś musiał schrzanić Kartę ;)

Generalnie to jest tak :

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to zbiór odpowiedzi no kilkanaście pytań. Na każde pytanie można odpowiedzieć w dwóch słowach w kilku zdaniach, lub szerokim wielostronicowym opracowaniem analitycznym z mapami wykresami i obliczeniami. Tu ustawodawca nie narzuca w zasadzie żadnych wymogów. Informacja o inwestycji ma być czytelna i wyczerpująca. Wielu inwestorów gdy dostaje informacje że Opracowanie Karty to koszt od 4 do 8 tyś to myśli że zmierzy się z problemem samodzielnie i pisze odpowiedzi na pytania ( to taka sama grupa jak ci lakiernicy którzy malują sprayem :) ). Ustawodawca chciał ułatwić inwestorom życie i wycofał się z konieczności obwarowywania każdej inwestycji Raportem. Raport - Ocena Oddziaływania Obiektu na Środowisko to dokumentacja której zawartość określają precyzyjnie przepisy rozporządzenia. Określają one także kto ma to opracować w jakim programie z jakimi obliczeniami i na jakiej podstawie.

Ustawodawca chciał dobrze. W praktyce jednak gdy osoby oceniające potencjalny wpływ obiektu na środowisko raz dostają obszerny segregator z każdym szczegółem ( budowa lakierni ), a innym razem kilka kartek luźnych uwag i odpowiedzi ( też budowa lakierni ) to naturalnym jest że poważnie tych odpowiedzi nie potraktują. Gdy urzędnikowi RDOŚ, lub SANEPIDu chce się napisać pismo do delikwenta to dostaje on takie z żądaniem uzupełnienia informacji. To te rzadkie przypadki ... gdy kartę opracował ktoś kto wie jak powinna ona wyglądać, ale o lakierni wie niewiele albo nie ma dokumentacji technologicznej. W takich przypadkach trwa wymiana korespondencji. W innych, gdy Karta wygląda jak list do urzędu, albo od razu widać że zrobił ją ktoś bez pojęcia ... zapada decyzja o konieczności przygotowania Raportu i procedura Decyzji Środowiskowej rusza od początku.

To powyżej to opis sytuacji gdy ktoś próbuje być cwany i oszczędny :nono: . Urzędnicy RDOŚ przyzwyczajeni są do rozpatrywania Raportów z obliczeniami mapami i szczegółami. Dla normalnego inwestora budującego warsztat samochodowy oznacza to tylko tyle ... spec. ds ochrony środowiska robi Raport i tytułuje go Karta Informacyjna.

W praktyce są jednak takie przypadki gdy niezależnie od tego jak szczegółowa jest Karta Informacyjna i tak zapada decyzja o konieczności opracowania Raportu. Dzieje się tak wtedy gdy dla danego terenu nie ma Miejscowego Planu zagospodarowania Przestojowego oraz wtedy gdy inwestując zostaje oprotestowana przez sąsiadów, lub jakieś organizacje, czy instytucje. Wtedy zapada zawsze decyzja o konieczności sporządzenia RAPORTU. Nie ma się co temu dziwić. ;) Każdy urzędnik stara się zachować "stołek" i oczekuje od petenta 100% podstawy - dowodów na to że podjął prawidłową decyzję. Tak żeby nikt nigdy nie zarzucił mu że coś zrobił "po znajomości". :nono:

Co od terenów NATURA 2000 i obiektów objętych dotacją z UE to w 70 % przypadków raczej jest decyzja o RAPORCIE. Gdy jednak Gmina ma wszystko przygotowane czytelnie w zakresie planu zagospodarowania nie ma też protestów, to nikt nie domaga się od inwestora RAPORTU i raczej wydaje się Decyzję Środowiskową w oparciu o dobrze przygotowaną KARTĘ INFORMACYJNĄ ... to te 30 % szczęśliwców którym się udaje w pierwszym podejściu bez żadnych ceregieli ;)
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
SYBORG
Bywalec


Dołączył: 02 Sty 2012
Posty: 37
Skąd: czestochowa
Wysłany: 20-09-2012, 21:15   

w tym wypadku troche mi szyki popsula moja kochana ruda sasiadka nie obrazajac innych o podobnym ubarwieniu
bo pytalem sie kolegi co w gminie siedzi w tych papierkach to mowil ze przylazla i awantury narobila itp i ze pismo bedzie kierowac do wojewodkiego wydzialu ochrony w katowicach ;/ i za tydzien przyszlo mi ze mam pelno wymiarowy raport zrobic;/
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 20-09-2012, 23:47   

W takim przypadku to standardowa procedura Gminy .... Gminy bo zakładam że albo RDOS i SANEPID jeszcze nie zaczęły analizy KARTY albo skończyły bez decyzji o Raporcie i tą wydała Gmina ;) W rzadkich przypadkach gdy RDOŚ ma siedzibę w obiekcie Urzędu Gminy to RDOŚ wydaje taką decyzję .... i nie jest to wcale wina autora KARTY, czy jakiś problemów technicznych z obiektem.

Teraz nie pozostaje nic innego jak zrobić RAPORT. Jeżeli Plan Zagospodarowania pozwala na inwestycje tego typu to nawet jak "Pani ruda sąsiadka" osiwieje ze złości to jej protesty będą guzik warte. Psują tylko atmosferę, wydłużają czas inwestycji i zmuszają do wyższych kosztów ( Raport + opłaty sadowe ). Finał na końcu - zawsze jest taki sam ... Brak podstaw formalnych do uznania protestu. Nie bo Nie ! ... to w tym przypadku żaden argument. Tak jak te o drzewkach owocowych, astmie najmłodszego dziecka, chorej babci, ekologiczne hodowli owiec, czy uprawie pomidora ... oraz ten że mieszkam tu już 30 lat. ;) Decyduje zapis w planie zagospodarowania ... no i oczywiście w niewielkim stopniu wydający decyzję administracyjną zwaną Decyzją Środowiskową. To nie komputer tylko człowiek. Więc je czekoladki pije kawę i koniaczek ... a przy trudnych sprawach przypomina sobie o wymarzonych wakacjach w Egipcie, czy konieczności wymiany samochodu na nowszy :D

Inwestor może jedynie realizować procedurę zgodnie z przepisami i czekać na wyniki.
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
SYBORG
Bywalec


Dołączył: 02 Sty 2012
Posty: 37
Skąd: czestochowa
Wysłany: 22-09-2012, 20:15   

sama prawda co piszesz tylko ja jej tez umililem zycie :D
podalem ja do starostwa do komisji budowlanej :D bo ma nie legalnie kanal wybudowany oraz kilka innych pierdul to nie pozbiera sie teraz :D
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 23-09-2012, 10:46   

SYBORG napisał/a:
... nie pozbiera sie teraz :D


Oczywiście rozumiem twoją złość ;] ... tyle że to także przykład na to jak prosta sprawa może przerodzić się w "wojnę pokoleń". Za 10 lat nikt nie będzie pamiętał o co poszło. Ważne że wróg ma nazwisko i adres ... i jest za płotem :nono:

Z takich powodów non stop wypisuje tu żebyście się poważnie zastanowili nad jakąkolwiek modernizacją nielegalnej nory. Włożycie w to masę pracy czasami sporo pieniędzy i jedno pismo do PNB zniweczy wasze życiowe plany, lata inwestycji .... i do tego dostaniecie garba finansowego z mandatów. Jak się to stanie rok dwa potym jak zaczniecie to lakierowanie to jeszcze OK ... ale jak was to dopadnie po 10 latach to co wtedy ? :nono:

Zawsze .... najpierw myślimy potem działamy. Jak ktoś robi odwrotnie to sam prosi się o problemy. ;)

Efekt z przykładu kolegi @SYBORG .... on nie ma lakierni ... sąsiadka zaraz będzie usuwać kanał. To tylko przykład na naszą narodową mentalność ... choć jak się dobrze przyjrzeć to podobnie jest na całym świecie. Ludzie mają w naturze ciskanie złych życzeń i oskarżeń w kierunku sąsiadów z za płotu.
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
SYBORG
Bywalec


Dołączył: 02 Sty 2012
Posty: 37
Skąd: czestochowa
Wysłany: 23-09-2012, 19:50   

tylko u mnie to ona zaczela ta wojne przyslowiowa juz ponad 10lat temu i prosty powod bylo jak tradycyjny film z Kargulami i Pawlakami o miedze i tak sie zaczelo to juz 2 komisja w przelomie 10 lat jaka mam tylko ta byla juz za szybko ;/ poprzednia wybronilem ale taki los zycia za plotem z menda przyslowiowa ;/ a ja dzialam tylko w samoobronie by nie pomyslala ze ma wolna amerykanke
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
EkspertPomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 24-09-2012, 10:18   

:D ... tylko w ten weekend dostałem dwa e-maile od "sąsiadów" lakierni ( jedna przemysłowa, druga samochodowa z prośbą o receptę na ich likwidację ) i jeden e-mail ze stolarni spod Warszawy z prośbą o pomoc i legalizację ... bo komuś się nie podoba, że zaczęli lakierować w wyremontowanym budynku gospodarczym ;) Z codzienności znam te historie gdy rusza machina antypatii ... i po roku / dwóch to już wojna na śmierć i życie między całymi rodzinami a nie rzadko też znajomymi obu stron konfliktu. :killer:

Może by jednak z nią jakoś pogadać ?
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
SYBORG
Bywalec


Dołączył: 02 Sty 2012
Posty: 37
Skąd: czestochowa
Wysłany: 24-09-2012, 20:52   

to juz bylo robione ale struga wielka pania ze wsi co to nie ona
caly czas pieprzy ze jej przeszkadza halas itp to juz poszlem jej na renke i podwojnie ocieplilem i wygluszylem budynek oraz wyciszylem pom kompresora jak wlacze to ja ledwo slysze 10m od budynku jak chodzi a ona podobno w domu jej halasuje to jest osoba nie stworzona do zycia w otoczeniu ludzi normalnych z kazdym w promieniu 50m jest sklucona to chyba to juz nie normalne
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
keon
Wymiatacz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 30 Mar 2011
Posty: 176
Punkty: 3/3
Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 28-12-2012, 16:46   Decyzja srodowiskowa

W sumie to juz nie wiedzialem gdzie to napisac,(bo jest temat o prezentach pod choinke )
Dostalem pod choinke decyzje srodowiskowa :)
W koncu bedzie mozna ruszyc z robota.

Karta informacyjna jak ksiazka prawie, cos tam jeszcze trzeba bylo uzupelniac ale po przejsciach yes,yes,yes.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
ZIEMBA
Moderator


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 30 Gru 2008
Posty: 1916
Otrzymał 21 punkt(y)
Skąd: Łódzkie
Wysłany: 28-12-2012, 18:21   Re: Decyzja srodowiskowa

keon napisał/a:
W sumie to juz nie wiedzialem gdzie to napisac,(bo jest temat o prezentach pod choinke )
Dostalem pod choinke decyzje srodowiskowa :)
W koncu bedzie mozna ruszyc z robota.

Karta informacyjna jak ksiazka prawie, cos tam jeszcze trzeba bylo uzupelniac ale po przejsciach yes,yes,yes.


Wkońcu ktoś kto sie troche wysilił żeby działać w zgodzie z przepisami :) To będziesz budował od zera?
_________________

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
SYBORG
Bywalec


Dołączył: 02 Sty 2012
Posty: 37
Skąd: czestochowa
Wysłany: 28-12-2012, 21:30   

bie tylko kolega bo sam tez juz jstem od 2 miesiecy po przejsciu przez cala procedure tylko u mnie jest budowa od zera wlasnie ;/
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
keon
Wymiatacz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 30 Mar 2011
Posty: 176
Punkty: 3/3
Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 28-12-2012, 23:48   

ZIEMBA napisał/a:
To będziesz budował od zera?

I tak i nie bo mam juz budynek trzy stanowiskowy na ktory i tak robie nowy projekt budowlany ale jeszcze zeby sie zabezpieczyc na przyszlosc w projekcie jak i w decyzji srodowiskowej uwzgledniam rozbudowe o kolejne dwa stanowiska.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych


Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Artykuły i publikacje


Zagadnienia Prawne


Zagadnienia Techniczne